polski
rosyjski

Kroki kwalifikacyjne


1. Krok - Aplikacja


Wypełnioną aplikację prześlij do naszego biura:


 • możesz wypełnić formularz on-line, który znajdziesz na naszej stronie internetowej – a następnie przesłać go do naszego biura bezpośrednio ze strony klikając przycisk „Wyślij”

 • możesz wydrukować formularz aplikacji w formacie pdf, który jest również na naszej stronie internetowej, a następnie przesłać go na adres biura listem poleconym.

 • możesz też wyciąć formularz aplikacji z broszury informacyjnej, którą otrzymasz podczas naszej prezentacji i po jego wypełnieniu przesłać go na adres biura listem poleconym.

 • 2. Krok - List motywacyjny + zdjęcie


  Prześlij na adres naszego biura lub przynieś ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną:


  • list motywacyjny w języku angielskim

  • zdjęcie twarzy (standardowy format legitymacyjny) - najlepiej w formie elektronicznej

   • 3. Krok - Rozmowa kwalifikacyjna


    Sprawdza stopień znajomości języka angielskiego w mowie. Odbywa się w ustalonym terminie w macierzystej uczelni studenta. Nie obawiaj się tego etapu. Jesteśmy bardzo wyrozumiali i zdajemy sobie sprawę z tego, że rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym to dla Ciebie jeszcze duży stres.


    4. Krok - Ogłoszenie wyników rekrutacji


    Przydzielamy studentów do poszczególnych hoteli - biorąc pod uwagę preferowany termin wyjazdu, departament odbywania praktyk, umiejętności językowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe.

    Następnie hotele, które podejmują się organizacji praktyk przesyłają nam swoją decyzję, czy przyjmują proponowane przez nas osoby.


    Uwaga!

    O przyjęciu na stanowisko w danym departamencie decyduje hotel!


    Po takim potwierdzeniu informujemy studentów, w jakich hotelach odbywać będą praktyki. Zazwyczaj informacje przekazujemy za pośrednictwem Uczelni.


    5. Krok - Umowa


    Wysyłamy do Ciebie pocztą dwa egzemplarze umowy biuro – student podpisane przez nasze biuro. Jeśli akceptujesz zawarte w niej warunki, podpisujesz jeden egzemplarz i odsyłasz na adres podany w umowie.


    Do wszystkich studentów wysyłamy również informacje praktyczne dotyczące: wyjazdu, hotelu, praktyk, miejsca pobytu.


    6. Krok - Opłata manipulacyjna


    Na Twoją opłatę manipulacyjną czekamy 7 dni od podpisania umowy.

    Prześlij opłatę na konto naszego biura (dane na umowie) przelewem bankowym - podając koniecznie imię i nazwisko (w rubryczce „tytułem”).


    7. Krok - Dokumenty niezbędne do wyjazdu


    Pamiętaj o zabraniu:


    • skierowania na praktyki
     Wystawia je nasze biuro. Jest to dokument przygotowany w języku angielskim. Skierowanie powinno zostać podpisane przez przedstawiciela Twojej uczelni.

     Pamiętaj, aby odebrać je przed wyjazdem oraz sprawdź, czy posiada ono pieczątkę oraz podpis upoważnionej osoby z uczelni.

     Wyjeżdżając, pamiętaj aby zabrać skierowanie ze sobą.

    • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne

    • ważny paszport / dowód osobisty

     • 8. Krok - Wyjazd


      W wyznaczonym terminie staw się na lotnisku - zawsze minimum 2 godziny przed planowaną godziną wylotu.


      9. Krok - Uśmiech i odwaga


      Koniecznie zabierz je ze sobą :)

znajdz nas na fb
Program Leonardo da Vinci

The Tree Travel - ul. Piękna 15/69, 00-549 Warszawa,

tel. (022) 416 96 47  (022) 126 84 98  fax (022) 254 88 01  
Copyright © 2012 Tarnawski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone