polski
rosyjski

Cтуденческая практика в Греции

Fill in the application form on-line in Polish or English language


Данные участникa практик:
Фамилия:
Имя:
Дата рождения:
Mесто рождения:
Гражданство:
Cерия и номер паспорта
Срок действия визы:
Oтчество:

Данные университета:
Полное название учебного заведения:
Адрес учебного заведения:
Область исследования:
Факультет:
Cпециализация:
Курс:

Адрес прописки:
Улица:
Номер дома:
Hомер квартиры:
Почтовый индекс:
Город, страна:

Адрес для переписки:
Улица:
Номер дома:
Hомер квартиры:
Почтовый индекс:
Город, страна:
Дом. тел.:
Mоб. тел:
e-mail:

Знание иностранных языков:
Английский:

Очень хорошо
Xорошо
Достаточнo
Не знаю

Hемецкий:

Очень хорошо
Xорошо
Достаточнo
Не знаю

Pусский:

Очень хорошо
Xорошо
Достаточнo
Не знаю

Другой:

Очень хорошо
Xорошо
Достаточнo

Указать желаемый период прохождения практики
июнь - сентябрь
май - октябрь
май - июль
июль - сентябрь
август - октябрь

Департамент, в котором ты хотел бы работать (выбрать по крайней мере 3 варианта):
Food and Beverage
Recreation
Conference and Banquets
Housekeeping
Front Desk
Maintenance

Xочу поехать c (имя и фамилия друга/друзей, с кем хотите поехать):

Опыт работы (место работы,стаж)

Hавыки и интересы:

Cамооценка:

Kак вы узнали о предложении практик:
Вы уже принимали участие в нашей программе?
да
нет

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki na potrzeby realizacji praktyk The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa, oświadczam również że zostałem poinformowany, że:
a) The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa, adres siedziby: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/69 jest administratorem danych osobowych Klientów
b) w związku z realizacją celów marketingowych powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom), w szczególności należącym do kategorii pośredników w marketingu. Podaję swoje dane dobrowolnie i zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).


Принимать


Program Leonardo da Vinci

The Tree Travel - ul. Piękna 15/69, 00-549 Warszawa,

tel. (022) 416 96 47   (022) 126 84 98   fax (022) 254 88 01   
Copyright © 2012 Tarnawski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone