polski
rosyjski

Wypełnij aplikację on-line w języku polskim bądź angielskim


Dane uczestnika:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość:
Numer i seria paszportu/dowodu:
Termin ważności wizy:
Imię ojca:

Dane uczelni:
Pełna nazwa uczelni:
Adres uczelni:
Kierunek studiów:
Wydział:
Specjalizacja:
Rok studiów:

Adres zameldowania:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Kod:
Miejscowość:

Adres do korespondencji:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Kod:
Miejscowość:
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
e-mail:

Znajomość języków obcych:
Język angielski:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Język niemiecki:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Język rosyjski:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Inny:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna

Preferowana długość pobytu (zaznacz okres, w którym chciałbyś / chciałabyś wyjechać):
czerwiec - wrzesień (4 miesiące)
maj - październik (6 miesięcy)
maj - lipiec
lipiec - wrzesień
sierpień - październik

Preferowany departament odbywania praktyk (zaznacz przynajmnie 3 możliwości):
Food and Beverage
Recreation
Conference and Banquets
Housekeeping
Front Desk
Maintenance

Chciałbym wyjechać z (imię i nazwisko osoby, z którą chciałbyś / chciałabyś wyjechać):

Doświadczenie zawodowe (należy podać dotychczasowe miejsce pracy, stażu zawodowego i krótką charakterystykę zajmowanego stanowiska

Umiejętności i zainteresowania:

Samoocena:

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o praktykach:

Czy wyjeżdżałeś już z The Tree Travel:
Tak
Nie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.833) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zbiorze danych The Tree Sp. z o.o. Spółka Komandytowa dla celów związanych z marketingiem i reklamą oraz w zakresie pozostającym w związku z prowadzoną przez The Tree Sp. z o.o. Spółka Komandytowa działalnością zarobkową.


Akceptuję


znajdz nas na fb
Program Leonardo da Vinci

The Tree Travel - ul. Piękna 15/69, 00-549 Warszawa,

tel. (022) 416 96 47   (022) 126 84 98   fax (022) 254 88 01   
Copyright © 2012 Tarnawski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone