polski
rosyjski

Wypełnij aplikację on-line w języku polskim bądź angielskim


Dane uczestnika:
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Narodowość:
Numer i seria paszportu/dowodu:
Termin ważności wizy:
Imię ojca:

Dane uczelni:
Pełna nazwa uczelni:
Adres uczelni:
Kierunek studiów:
Wydział:
Specjalizacja:
Rok studiów:

Adres zameldowania:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Kod:
Miejscowość:

Adres do korespondencji:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Kod:
Miejscowość:
Telefon domowy:
Telefon komórkowy:
e-mail:

Znajomość języków obcych:
Język angielski:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Język niemiecki:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Język rosyjski:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna
Nie znam

Inny:

Bardzo dobry
Dobry
Dostateczna

Preferowana długość pobytu (zaznacz okres, w którym chciałbyś / chciałabyś wyjechać):
czerwiec - wrzesień (4 miesiące)
maj - październik (6 miesięcy)
maj - lipiec
lipiec - wrzesień
sierpień - październik

Preferowany departament odbywania praktyk (zaznacz przynajmnie 3 możliwości):
Food and Beverage
Recreation
Conference and Banquets
Housekeeping
Front Desk
Maintenance

Chciałbym wyjechać z (imię i nazwisko osoby, z którą chciałbyś / chciałabyś wyjechać):

Doświadczenie zawodowe (należy podać dotychczasowe miejsce pracy, stażu zawodowego i krótką charakterystykę zajmowanego stanowiska

Umiejętności i zainteresowania:

Samoocena:

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o praktykach:

Czy wyjeżdżałeś już z The Tree Travel:
Tak
Nie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na praktyki na potrzeby realizacji praktyk The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa, oświadczam również że zostałem poinformowany, że:
a) The Tree Travel sp. z o.o. Spółka komandytowa, adres siedziby: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/69 jest administratorem danych osobowych Klientów
b) w związku z realizacją celów marketingowych powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom), w szczególności należącym do kategorii pośredników w marketingu. Podaję swoje dane dobrowolnie i zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych, prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności podania danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).


Akceptuję


znajdz nas na fb
Program Leonardo da Vinci

The Tree Travel - ul. Piękna 15/69, 00-549 Warszawa,

tel. (022) 416 96 47   (022) 126 84 98   fax (022) 254 88 01   
Copyright © 2012 Tarnawski.pl Wszystkie prawa zastrzeżone